แผนที่ดาวเทียม
สายตรง อบต.
ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
กฏหมายระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชมรมธุรการ
ชมรมจัดเก็บรายได้
กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
สมาพันธ์ปลัด
พระเครื่องท่าพระจันทร์
ข้อมูลราคากลางจาก โยธาไทย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
กฏหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
ระบบบันทึกบัญชี อปท.
yotathai.net
บริการขอสระน้ำกรมที่ดินฯ
www.nakhonkorat.com

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
   
 
   

ขอเชิญร่วมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ "ปลูกดอกดาวเรือง" ประจำปี 2560

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพุทเลา

ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2560