องค์การบริหารส่วนตำบลพุทเลา ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130: www.putlao.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลพุทเลา ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการทุกวันเสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. และนอกเวลาราชการช่วงเวลา 12.00 - 13.00 น.
แผนที่ดาวเทียม
สายตรง อบต.
ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
คุณคิดว่า การให้บริการของ อบต.พุทเลาดีหรือไม่
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
 
 
 
 
:::::::::::::::::::::