แผนที่ดาวเทียม
สายตรง อบต.
ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
กฏหมายระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชมรมธุรการ
ชมรมจัดเก็บรายได้
กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
สมาพันธ์ปลัด
พระเครื่องท่าพระจันทร์
ข้อมูลราคากลางจาก โยธาไทย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
กฏหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
ระบบบันทึกบัญชี อปท.
yotathai.net
บริการขอสระน้ำกรมที่ดินฯ
www.nakhonkorat.com

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
 
กำหนดระยะเวลาชำระภาษีประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 112 คน] เมื่อ 25 ธ.ค. 2560
ช่องทางการติดต่อ อบต.พุทเลา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 348 คน] เมื่อ 12 พ.ค. 2558
อาเซียน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 174 คน] เมื่อ 15 ส.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1