แผนที่ดาวเทียม
สายตรง อบต.
ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
กฏหมายระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชมรมธุรการ
ชมรมจัดเก็บรายได้
กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
สมาพันธ์ปลัด
พระเครื่องท่าพระจันทร์
ข้อมูลราคากลางจาก โยธาไทย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
กฏหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
ระบบบันทึกบัญชี อปท.
yotathai.net
บริการขอสระน้ำกรมที่ดินฯ
www.nakhonkorat.com

 
รายงานการคลัง
 
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
 
งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 31 ต.ค. 2560
งบทดลอง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 7 คน] เมื่อ 31 ต.ค. 2560
รายงานงบการเงินประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 37 คน] เมื่อ 07 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1