สภา อบต.
จัดซื้อจัดจ้าง
สายตรง อบต.
ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กฏหมายระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชมรมธุรการ
ชมรมจัดเก็บรายได้
กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
สมาพันธ์ปลัด
พระเครื่องท่าพระจันทร์
ข้อมูลราคากลางจาก โยธาไทย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
กฏหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
ระบบบันทึกบัญชี อปท.
yotathai.net
บริการขอสระน้ำกรมที่ดินฯ
www.nakhonkorat.com

 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
 
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 120 คน] เมื่อ 03 พ.ค. 2560
การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 130 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2558
การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 125 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2558
การร้องเรียน ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 122 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2558
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 131 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2558
การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 126 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1