แผนที่ดาวเทียม
สายตรง อบต.
ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
กฏหมายระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชมรมธุรการ
ชมรมจัดเก็บรายได้
กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
สมาพันธ์ปลัด
พระเครื่องท่าพระจันทร์
ข้อมูลราคากลางจาก โยธาไทย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
กฏหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
ระบบบันทึกบัญชี อปท.
yotathai.net
บริการขอสระน้ำกรมที่ดินฯ
www.nakhonkorat.com

 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
 
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
 
รายงานงบการเงินประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 122 คน] เมื่อ 30 ก.ย. 2558
งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 147 คน] เมื่อ 03 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1